Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Vải tách khuôn (peel fly/ release fabric)


Đặt ngay trên bề mặt sản phẩm nhằm tạo ra bề mặt bằng phẳng, có in kiểu dệt của vải lên trên bề mặt sản phẩm nên không phải chà nhám để sơn sau hoặc hàn dán.


Vải tách khuôn có thể sử dụng khô hoặc thấm trước nhựa cùng loại với nhựa sản xuất. Tấm khô sẽ lấy nhựa từ sản phẩm nhưng không dính lên sản phầm. Tấm đã thấm nhựa sẽ không hút nhựa từ khối sản phẩm, đặc biệt sản xuất tấm mỏng với tính toán lượng nhựa chính xác.

quay lại