Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Tooling Gelcoat GC 207 (Gelcoat làm khuôn Composite)

Tooling Gelcoat GC 207 gốc Vinyl với tính năng cơ tính cao,đảm bảo cho khuôn có độ bền cao nhất. Sử dụng Tooling Gelcoat GC 207 được sử dụng để có thể đạt chất lượng cao nhất. Có thể quét hoặc phun.

Lớp Tooling gelcoat GC 207 cần đạt độ dày 600-800 microns (0.8mm).

Lớp Tooling gelcoat GC 207 cần phải đóng rắn hoàn toàn trước khi đưa sợi vào.

1kg Tooling gelcoat GC 207 sử dụng được 1m2.

Tooling có thể có các màu Đỏ, Cam, Đen, Xanh dương hoặc Xanh lá.quay lại