Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Thiết Bị Phun Gelcoat


Thiết bị phun Gelcoat tự động định lượng và trộn xúc tác.

Thông số kỹ thuật
 

   Công suất   0,45 - 1,8 kg/phút
   Định lượng xúc tác   1% - 2,5%
   Lưu lượng khí   142 - 198 lít/phút

 

quay lại