Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Sợi Prepreg Carbon 2x2 Twill 3kx3k


Sợi Carbon đã thấm nhựa trước.

-   Sử dụng trong các sản phẩm thể thao.

-   Có thể tồn trữ 12 tháng trong điều kiện 24°C.

quay lại