Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Silicone Lấy Dấu Răng


Silicone 2 thành phần đóng rắn ở nhiệt độ phòng

-   Sử dụng lấy dấu răng trong ngành nha

-   Xuất xứ: Ý

quay lại