Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

NHỰA KHÁNG HÓA CHẤT - VINYL ESTER 802-EX

NHỰA KHÁNG HÓA CHẤT - VINYL ESTER 802-EX

Vinyl ester 802-EX có gốc Bisphenol A.

Vinyl ester 802-EX có khả năng kháng lại sự ăn mòn mạnh trong các môi trường hóa chất như acid, kiềm ở điều kiện thường cũng như nhiệt độ cao. Nó có tính năng cơ lý cao khi được gia cường bằng các loại sợi thủy tinh, Carbon, Kevlar .... 

Ứng dụng các trong các hệ thống kháng hóa chất như : Ống, bồn chứa, sàn nhà xưởng ....

Sản phẩm của SHOWA - Made in Japan

quay lại