Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Màng tách khuôn (release film)

Dùng để kiểm soát nhựa chảy trong quá trình đóng rắn và để tháo sản phẩm ra sau khi đóng rắn.


Loại vật liệu màng tách khuôn, hình dạng đục lỗ được chọn theo nhiệt độ đóng rắn, hình dáng sản phẩm, lượng nhựa chảy, hệ thống dẫn nhựa.

quay lại