Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

E302 Rocket Releases: Chống dính có thể sơn được

Stoner E302 Rocket Release như là một chất chống dính linh hoạt sử dụng trong các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm. Trong nhiều ứng dụng khác, E302 Rocket Release được sử dụng như chất chống dính có thể sơn được trong các sản phẩm đúc khuôn hay các vật liệu tương tự.


• Rocket Release làm cho sản phẩm có thể sơn, đóng dấu, dán nhãn, hoặc trang trí. Rocket cung cấp khả năng chống dính lâu dài và tháo khuôn nhanh với một hay nhiều sản phẩm trong mỗi chu kỳ sản xuất.


• Cải thiện hiệu quả sản xuất trong các phương pháp gia công như ép phun, định hình chân không, đúc. Hiệu quả kinh tế cao với chỉ một lớp phủ chống dính sẽ cho kết quả tốt nhất.


• E302 phù hợp tiêu chuẩn FDA 21 CFR 184.1400 được sử dụng như chất chống dính trong các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm.


quay lại