Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Con Lăn Sử Dụng Trong GFRC

Con lăn sử dụng trong sản xuất các sản phẩm GFRC

  • Dễ dàng làm sạch.
  • Có nhiều kích cỡ, phù hợp với nhiều hình dạng sản phẩm.
quay lại