Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Con Lăn Đắp & Khử Bọt


Con lăn khử đắp và khử bọt trong sản xuất Composite 


524 Aluminum Finned Panel Rollers


772 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Change 


774 Aluminum Bubble Buster (Spiked) Quick Change


776 Aluminum Hybrid (Slotted Paddle) Quick Change


762 Thin Fin Radius Aluminum Quick Change

http://www.esmfg.com/roller_heads.html

quay lại