Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Bình Phun 9 Lit

Súng phun chuyên dụng cho Gelcoat và chống dính.

-   Bình phun 9 lít

-   Đầu phun 2,5 mm

quay lại