Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Bình Đong Xúc Tác

Bình đong tiện dụng hỗ trợ trong sản xuất các sản phẩm Composite.

-   Có nhiều dạng thể tích khác nhau, phù hợp với quy mô sản xuất.

quay lại