Nhựa VinylEster
Kháng Hoá Chất

Nhựa kháng hóa chất Swancor 901-3 là nhựa vinyl ester có tính năng cao với mạch chính từ Bisphenol A. Loại nhựa này có khả năng chống ăn mòn mạnh trong môi trường hóa chất như acid, kiềm với nồng độ cao, môi trường oxy hóa và môi trường dung môi.