Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Sợi Thủy Tinh Dùng Cho Chân Không - RTM


Sợi thủy tinh Fabric sử dụng trong công nghệ chân không : Vaccum Bag, Resin Infusion và RTM.

 Sợi thủy tinh Fabric, Mutilaxial LT, Biax,  với nhiều định lượng và sự kết hợp khác nhau. Bên trong có lớp lõi bằng Nhựa nhiệt dẻo phù hợp với công nghệ khuôn kín.


quay lại