Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Nhựa Polyester 268 BQTN


Là nhựa Ortho Polyester bất bão hòa, đóng rắn nhanh, sử dụng trong gia công các sản phẩm composite.

  • Ngoại quan : .......................... màu hồng nhạt
  • Độ nhớt : ............................... 400 - 600 mPas
  • Gel time : ............................... 8 - 15 phút
  • Curing time :...........................14 - 25 phút
quay lại