Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Xúc Tác Nhựa Polyester Trigonox V388


- Chất xúc tác dùng để đóng rắn nhựa Polyester

- Sử dụng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm Composite.

quay lại