Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Phụ gia Chống Cháy Composite


Chất chống cháy sử dụng cho nhựa Polyester trong việc sản xuất các sản phẩm Composite. Nguyên liệu được trộn trực tiếp vào nhựa Polyester bất bão hòa nhằm giúp cho sản phẩm Composite có khả năng chống cháy.

Thông số kỹ thuật

Phụ gia chống cháy cho Composite "Firegard B"

Tính chất Vật lýGiá TrịĐơn vị tính
Trọng lượng riêng ở 28°C
   1.6 - 2.0
 
Hàm Lượng Stryrene   0
   %
Thời gian lưu trữ   12
   tháng
Điềm bắt cháyKhông có 

-   Firegard B là phụ gia chống cháy có chứ Antimone được đặc chế sử dụng cho nhựa  Polyester bất bảo hoà.
-   Hàm lượng sử dụng: Từ 10-20 % tuỳ thuộc vào loại nhựa Polyester cũng như nhiệt -   British Standard 476: Part7: 1997
-   Kết quả kiểm tra: Sản phẩm có 14% Firegard B và 86% nhựa Polyester sẽ đạt được độ chống cháy Class Two.

 
quay lại