Xtend

Chống dính trong Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Chống Dính Khuôn Cho Polyurethane


Chống dính cho foam PU với các hệ nước (Water based) và dung môi (Solvent Based).

PU Casting

PU Foam Cứng (Rigid Foam)

PU Foam Mềm (Flexible Foam)

PU Tạo Da (Intergral Skin)

quay lại