Xtend

Chống dính Composite

• Thay thế wax, dễ tách khuôn. • Bóng sản phẩm • Tách được nhiều lần. • Duy trì tuổi thọ khuôn • Thao tác nhanh, ít tốn công. • Không để lại vết sau khi xử lý khuôn.

Cao su Silicone RTV 3825

CAO SU SILICONE BLUESTAR RTV 38251. Mô tảBLUESTARâRTV 3825/2% xúc tác 69F là cao su silicone hai thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ phòng bằng phản ứng trùng ngưng. Cao su silicone RTV 3825 là vật liệu mềm, đàn hồi và dẻo dai, kháng xé tốt. 2. Ứng dụngLàm khuôn, sao chép các sản phẩm phức tạp bằng cách quét hoặc...

Xem thêm +

Cao su Silicone RTV 585

CAO SU SILICONE BLUESTAR RTV 5851. Mô tảBLUESTARâRTV 585/xúc tác 69F là cao su silicone hai thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ phòng bằng phản ứng trùng ngưng. Cao su silicone RTV 585 là vật liệu mềm, đàn hồi và dẻo dai, kháng xé tốt. 2. Ứng dụngLàm khuôn, sao chép các sản phẩm phức tạp bằng cách quét hoặc đổ...

Xem thêm +

Silbione® MM Series 71791 U - Cao su Silicone sử dụng trong Y tế và Thực Phẩm

Silbione® MM Series 71791 U là cao su silicone được lưu hóa sau khi thêm vào một tác nhân lưu hóa (được chọn như là một yếu tố của quá trình sản xuất). Chủng loại này bao gồm bốn loại sản phẩm có sự khác biệt về độ cứng sau khi được lưu hóa: 40-50-60 và 70 Shore A.I. Giới...

Xem thêm +

Silicone Lấy Dấu Răng

Silicone 2 thành phần đóng rắn ở nhiệt độ phòng-   Sử dụng lấy dấu răng trong ngành nha-   Xuất xứ: Ý

Xem thêm +