Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

Lựa chọn chất tẩy trục phù hợp với Công Nghệ Sản Xuất và Nhiệt Độ

Tháng 1 17, 2016

Dựa vào bảng phân loại ta có thể chọn lựa Chất tẩy trục vis theo công nghệ sản xuất cũng như nhiệt độ gia công.