Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

Sợi Aramid là sợi nhân tạo chất lượng cao.


Sợi Aramid

17/01/2016 | 0 Bình luận

Sợi Aramid là sợi nhân tạo chất lượng cao.1. Aramid là gì?    Aramid là viết tắt của “Aromatic Polyamide” (Polyamide có chứa vòng thơm). Sợi Aramid là sợi nhân tạo chất lượng cao. Phân tử...

Xem thêm →