Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

MACRO ĐỀ NGHỊ DYNA PURGE® SF ĐỂ LÀM SẠCH MÁY ĐÙN MÀNG NHỰA

Tháng 1 17, 2016 Xtend,Bảo vệ,Chính sách,chống dính,Người Tiêu Dùng,

Macro www.macroeng.co là công ty sản xuất máy đùn màng Canada, cung cấp toàn cầu tất cả các loại máy đùn thổi, đùn cán tráng (casting), cho đơn và đa lớp và các thiết bị phụ trợ


  Dyna-Purge® SF thể hiện rất rõ ưu điểm:

 

  Rút ngắn thời gian chuyển đổi (màu, nhựa)

  Giảm phế liệu sinh ra do đổi màu/nhựa

  Bắt đầu sản xuất ra sản phẩm nhanh và chất lượng (do làm sạch máy nhanh và sạch hoàn toàn).

  Giảm thiểu hiện tượng đường sọc trên màng.

  Áp dụng được cho hầu hết các loại nhựa, kể cả nhựa acrylonitrile.