Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

SMC - BMC Công nghệ ép nhiệt rắn

Tháng 1 17, 2016

Công nghệ SMC và BMC là công nghệ tạo sản phẩm Composite bằng phương pháp đóng rắn nhiệt


 SMC (Sheet Moulding Compound) (Hỗn hợp Composite dạng tấm)
BMC (Bulk Moulding Compound) (Hỗn hợp Composite dạng khối)
 Hình dạng
   SMC dạng bột nhão thường làm từ nhựa polyester kết hợp với sợi thủy tinh cắt ngắn, được trộn lại, định hình thành tấm nhựa giữa hai lớp màng nylon bảo vệ.
   MC cũng là hỗn hợp bột nhão từ nhựa polyester hoặc nhựa phenolic, được định hình dạng khối hoặc đùn ra và bọc phủ bằng màng nylon.
 Gia cường
   Sợi thủy tinh cắt ngắn, kích thước 13 - 50 mm. Sợi gia cường 10 - 65% khối lượng.
   Sợi thủy tinh cắt ngắn, dài 6 mm đến 12 mm. Sợi gia cường chiếm 5 - 25% khối lượng.
   Khuôn
   Khuôn ép nhiệt với nhiệt độ thấp khoảng 93°C và áp suất 200 psi.
   Ép nén, ép chuyển hoặc phun vào khuôn với nhiệt độ khuôn khoảng 150°C, áp suất 25 - 100 kg/cm².
   Co rút, ngoại quan, kích thước và độ ổn định
   Co rút dưới 0,2%, co rút thấp hơn sẽ tạo ra bề mặt đẹp hơn.
   Co rút dưới 0,2%, co rút thấp hơn sẽ tạo ra bề mặt đẹp hơn, ổn định kích thước.
   Cơ tính
   Sản phẩm composite ép từ tấm SMC có cơ tính rất tốt.
   Hỗn hợp BMC có thể sử dụng sản xuất các sản phẩm có cơ tính tốt.
Kháng cháy
   Tùy công thức
   Tùy công thức
   Màu và sơn
   Sản phẩm SMC có thể sơn phủ, sắc màu ít nhiều phụ thuộc vào độ co rút sản phẩm.
   Hầu hết các sản phẩm BMC có thể sơn phủ trong khuôn hoặc sơn ngoài, sắc màu ít nhiều phụ thuộc vào độ co rút sản phẩm. Ngoài ra, có thể tạo lốm đốm hoặc vân màu giống granite, cẩm thạch.
   Ổn định UV
   Khi sử dụng sản phẩm ngoài trời thì trong công thức có thêm chất kháng UV.
   Khi sử dụng sản phẩm ngoài trời thì trong công thức có thêm chất kháng UV.