Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

SMC - BMC Công nghệ ép nhiệt rắn

17/01/2016 | 0 Bình luận

Công nghệ SMC và BMC là công nghệ tạo sản phẩm Composite bằng phương pháp đóng rắn nhiệt SMC (Sheet Moulding Compound) (Hỗn hợp Composite dạng tấm)BMC (Bulk Moulding Compound) (Hỗn hợp Composite dạng khối) Hình dạng  ...

Xem thêm →