Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

Nhựa cho Composite

30/06/2016 | 0 Bình luận

Nhựa cho Composite (P1)Các loại nhựa được sử dụng trong vật liệu composite cốt sợi cũng có thể được gọi là "Polymer". Tất cả các Polymer thể hiện một tính chất chung quan trọng là...

Xem thêm →