Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

Thủy tinh là vật liệu vô định hình gồm silica (SiO2) nằm trên mạch chính với các thành phần oxit khác nhau sẽ tạo ra các tính chất khác nhau, trong đó có ba loại phổ biến nhất là loại E, S và C

SỢI THỦY TINH

20/05/2016 | 0 Bình luận

I.        Sợi thủy tinh1.       Quá trình sản xuất sợi thủy tinh.Nguyên liệu để sản xuất sợi thủy tinh là cát silica, axit boric và các thành phần phụ khác (đất sét, than đá, khoáng florit). Các thành...

Xem thêm →