Lantor

Vật liệu lõi gia cường

COREMAT® là một vải không dệt polyester có chứa những vi cầu (hình cầu nhỏ) và được sử dụng như lớp lõi mỏng (bulker mat). COREMAT® sử dụng phối hợp với nhựa và sợi thủy tinh; những vi cầu trong COREMAT® này giúp ngăn chặn nhựa thấm quá mức cho phép.

Nhựa cho Composite

Tháng 6 30, 2016 Xtend,polyester,glass fiber,sợi thủy tinh,chống dính,epoxy,composite,vinyl,

Nhựa cho Composite (P1)

Các loại nhựa được sử dụng trong vật liệu composite cốt sợi cũng có thể được gọi là "Polymer". Tất cả các Polymer thể hiện một tính chất chung quan trọng là chúng được cấu tạo của phân tử chuỗi mạch dài bao gồm nhiều đơn vị lặp lại đơn giản. Polymer nhân tạo thường được gọi là "Nhựa tổng hợp" hay chỉ đơn giản là "Nhựa". Polymer có thể được phân loại theo hai loại, "Nhựa nhiệt dẻo" và "Nhựa nhiệt rắn", theo ảnh hưởng của nhiệt độ trên đặc tính của chúng.
Nhựa nhiệt dẻo, giống như kim loại, mềm đi khi gặp nhiệt và bị chảy nếu tiếp tục duy trì nguồn nhiệt này; nó cứng trở lại khi được làm nguội. Quá trình thay đổi trạng thái qua "điểm chảy mềm" hoặc "điểm nóng chảy" trong dãy nhiệt độ của vật liệu cũng không làm thay đổi đáng kể đến tính chất của nhựa. Nhựa nhiệt dẻo điển hình như Nylon, PP, ABS...đều có thể được gia cường bằng các loại sợi thuỷ tinh.

Nhựa nhiệt rắn, hoặc 'thermosets', được hình thành từ một phản ứng hóa học khi nhựa và chất đóng rắn được trộn lẫn sau đó trải qua quy trình phản ứng không thuận nghịch tạo ra sản phẩm và không thể thay đổi ngược lại được.

Một vài loại nhựa nhiệt rắn, như Phenolic, trong quá trình phản ứng đã tạo ra chất bay hơi (một phản ứng trùng ngưng). Một vài loại nhựa nhiệt rắn khác như Polyester và Epoxy được đóng rắn theo cơ chế không tạo ra một sản phẩm bay hơi nào khác do đó rất dễ dàng gia công (phản ứng trùng hợp). Sau khi đóng rắn, nhựa nhiệt rắn sẽ không trở lại trạng thái lỏng nếu được gia nhiệt, mặc dù tới nhiệt độ nào đó tính chất cơ lý của nó sẽ bị thay đổi đáng kể. Nhiệt độ này được gọi là Tg - Nhiệt độ chuyển thuỷ tinh. Khi nhiệt độ vượt qua Tg, cấu trúc phân tử của nhựa nhiệt rắn thay đổi từ trạng thái Polymer tinh thể rắn sang trạng thái mềm dẻo hơn, Polymer vô định hình. Trạng thái này sẽ đảo ngược khi đưa nhiệt độ trở lại xuống dưới Tg. Khi nhiệt độ trên Tg, modul của nhựa giảm rất nhanh và theo đó độ bền nén và cắt của composite cũng giảm theo. Các tính chất khác như kháng nước, ổn định màu cũng giảm rõ rệt trên nhiệt độ Tg của nhựa.

Mặc dù có có nhiều loại nhựa được sử dụng trong công nghiệp Composite, tuy nhiên phần lớn vẫn gồm 3 loại nhựa chính là Polyester, Vinyl ester, Epoxy.
(Theo David Cripps, Gurit)